Valtiopaivaasia HE 37/1999

HE 37/1999 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta

Vahvistettu

29.10.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
989/1999
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki liikennevakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

29.10.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
990/1999
Päätös

Hyväksytty

3. Laki potilasvahinkolain 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.10.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
991/1999
Päätös

Hyväksytty

4. Laki ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain 25 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.10.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
992/1999
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta

2. Laki liikennevakuutuslain muuttamisesta

3. Laki potilasvahinkolain 13 §:n muuttamisesta

4. Laki ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain 25 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

27.08.1999

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Inha

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.09.1999

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.09.1999 Päättynyt PTK 44/1999 9
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 6/1999 vp
Valmistunut

29.09.1999

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.-4. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

30.09.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 62/1999 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 1.10.1999 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.10.1999 Päättynyt PTK 63/1999 8
Päätös

Ensimmäinen käsittely julistettiin päättyneeksi.

Toinen käsittely.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.10.1999 Päättynyt PTK 64/1999 12
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.10.1999 Päättynyt PTK 68/1999 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi toisessa käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Valtiopäiväjärjestys 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.10.1999

​​​​