HE 374/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lääkelain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki lääkelain muuttamisesta

Vahvistettu

08.03.1993

Voimaantulo

15.03.1993

Säädöskokoelma
248/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki lääkelain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Koski

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.02.1993

Istuntopöytäkirjan sivu

6674

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.02.1993 Päättynyt PTK 3/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

50

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 1/1993 vp
Valmistunut

16.02.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.02.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 4/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.02.1993 Päättynyt PTK 5/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.02.1993 Päättynyt PTK 7/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

98

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.02.1993 Päättynyt PTK 10/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

145

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.02.1993