Valtiopaivaasia HE 39/1992

HE 39/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion liikelaitoksia koskevan lainsäädännön muuttamisesta

Päätökset

1) Laki valtion liikelaitoksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.1992

Voimaantulo

01.09.1992

Säädöskokoelma
589/1992
Päätös

Hyväksytty

2) Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.1992

Voimaantulo

01.09.1992

Säädöskokoelma
590/1992
Päätös

Hyväksytty

3) Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.1992

Voimaantulo

01.09.1992

Säädöskokoelma
591/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki valtion liikelaitoksista annetun lain muuttamisesta

2) Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

3) Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

10.04.1992

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Isotalo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.04.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1420

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.04.1992 Päättynyt PTK 47/1992 1509

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 16/1992 vp
Valmistunut

15.05.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.05.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 60/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.05.1992 Poistettu PTK 62/1992 1865
22.05.1992 Päättynyt PTK 63/1992 1868

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.05.1992 Päättynyt PTK 64/1992 1885
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.06.1992 Päättynyt PTK 66/1992 1948

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.06.1992

​​​​