HE 39/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle syrjintäasiain valtuutettua koskevaksi lainsäädännöksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki vähemmistövaltuutetusta

Vahvistettu

13.07.2001

Voimaantulo

01.09.2001

Säädöskokoelma
660/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta

Vahvistettu

13.07.2001

Voimaantulo

01.09.2001

Säädöskokoelma
661/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki syrjintäasiain valtuutetusta

2. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Johtaja Virtanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

20.04.2001

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.04.2001 Päättynyt PTK 46/2001
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

12

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 8/2001 vp
Valmistunut

06.06.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.06.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 72/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 7.6.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.06.2001 Päättynyt PTK 74/2001
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.06.2001 Päättynyt PTK 76/2001 1
Istuntopöytäkirjan sivu

5

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.06.2001

Vastaus
EV 78/2001 vp

Hyväksytyt lausumat

Ulla-Maj Wideroos /r (1 kpl )

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin