Valtiopaivaasia HE 4/1996

HE 4/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle sähköturvallisuuslaiksi

Päätökset

Sähköturvallisuuslaiksi

Vahvistettu

14.06.1996

Voimaantulo

01.09.1996

Säädöskokoelma
410/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

Sähköturvallisuuslaiksi

Annettu eduskunnalle

Pvm

26.02.1996

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Liukko

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.02.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

420

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.02.1996 Päättynyt PTK 19/1996 572

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 3/1996 vp
Valmistunut

12.04.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.04.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 42/1996 vp
Päätös

Tiistaina 23.4. pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.04.1996 Päättynyt PTK 47/1996 1206

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.04.1996 Päättynyt PTK 49/1996 1286
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.05.1996 Päättynyt PTK 53/1996 1307

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.05.1996

​​​​