HE 43/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta

Vahvistettu

12.07.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
520/1996
Päätös

Hyv. kiireellisenä

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Niemivuo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.05.1996

Istuntopöytäkirjan sivu

1345

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.05.1996 Päättynyt PTK 55/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

1351

Valiokuntakäsittely

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 2/1996 vp
Valmistunut

24.05.1996

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.05.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 68/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.05.1996 Päättynyt PTK 69/1996

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.05.1996 Päättynyt PTK 72/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

2014

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.06.1996 Päättynyt PTK 74/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

2032

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 67 § VJ 67 § 2 mom (PeVM)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.06.1996

Vastaus
EV 62/1996 vp