Valtiopaivaasia HE 43/2007

HE 43/2007 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sijoituspalveluyrityksistä, laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki sijoituspalveluyrityksistä

Vahvistettu

26.10.2007

Voimaantulo

01.11.2007

Säädöskokoelma
922/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Vahvistettu

26.10.2007

Voimaantulo

01.11.2007

Säädöskokoelma
923/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

26.10.2007

Voimaantulo

01.11.2007

Säädöskokoelma
924/2007
Päätös

Hyväksytty

4. Laki rahoitusvakuuslain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.10.2007

Voimaantulo

01.11.2007

Säädöskokoelma
925/2007
Päätös

Hyväksytty

5. Laki arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.10.2007

Voimaantulo

01.11.2007

Säädöskokoelma
926/2007
Päätös

Hyväksytty

6. Laki eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.10.2007

Voimaantulo

01.11.2007

Säädöskokoelma
927/2007
Päätös

Hyväksytty

7. Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta

Vahvistettu

26.10.2007

Voimaantulo

01.11.2007

Säädöskokoelma
928/2007
Päätös

Hyväksytty

8. Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

26.10.2007

Voimaantulo

01.11.2007

Säädöskokoelma
929/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

9. Laki ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

26.10.2007

Voimaantulo

01.11.2007

Säädöskokoelma
930/2007
Päätös

Hyväksytty

10. Laki ulkomaisen rahastoyhtiön toiminnasta Suomessa annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.10.2007

Voimaantulo

01.11.2007

Säädöskokoelma
931/2007
Päätös

Hyväksytty

11. Laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

26.10.2007

Voimaantulo

01.11.2007

Säädöskokoelma
932/2007
Päätös

Hyväksytty

12. Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

26.10.2007

Voimaantulo

01.11.2007

Säädöskokoelma
933/2007
Päätös

Hyväksytty

13. Laki Rahoitustarkastuksen valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

26.10.2007

Voimaantulo

01.11.2007

Säädöskokoelma
934/2007
Päätös

Hyväksytty

14. Laki rikoslain 51 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

26.10.2007

Voimaantulo

01.11.2007

Säädöskokoelma
935/2007
Päätös

Hyväksytty

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

15. Laki indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.10.2007

Voimaantulo

01.11.2007

Säädöskokoelma
936/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki sijoituspalveluyrityksistä

2. Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

3. Laki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain muuttamisesta

4. Laki rahoitusvakuuslain 3 §:n muuttamisesta

5. Laki arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain 7 §:n muuttamisesta

6. Laki eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

7. Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta

8. Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

9. Laki ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa annetun lain muuttamisesta

10. Laki ulkomaisen rahastoyhtiön toiminnasta Suomessa annetun lain 1 §:n muuttamisesta

11. Laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain muuttamisesta

12. Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta

13. Laki Rahoitustarkastuksen valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta

14. Laki rikoslain 51 luvun muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

29.06.2007

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Laajanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.09.2007

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.09.2007 Päättynyt PTK 46/2007 4
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 4/2007 vp
Valmistunut

10.10.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3.-7. ja 9.-14. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1., 2. ja 8. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että hyväksytään yksi uusi lakiehdotus.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.10.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 62/2007 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 11.10.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.10.2007 Päättynyt PTK 63/2007 3
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.10.2007 Päättynyt PTK 65/2007 23
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.10.2007

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

​​​​