HE 44/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi aravalain 14 §:n kumoamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki aravalain 14 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

05.06.1998

Voimaantulo

15.06.1998

Säädöskokoelma
399/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki aravalain 14 §:n kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Honkanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.05.1998

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.05.1998 Päättynyt PTK 59/1998

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 1/1998 vp
Valmistunut

19.05.1998

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.05.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 65/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 19.05.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.05.1998 Päättynyt PTK 66/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.05.1998 Päättynyt PTK 67/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.05.1998 Päättynyt PTK 71/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.05.1998

Vastaus
EV 41/1998 vp

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., YmVM, 1