Valtiopaivaasia HE 46/1994

HE 46/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puolustusvoimista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki puolustusvoimista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.08.1994

Voimaantulo

01.09.1994

Säädöskokoelma
740/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki puolustusvoimista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

22.04.1994

Ministeriö

Puolustusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Pitkänen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.04.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

800

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.04.1994 Pp 29.04. PTK 33/1994 825
29.04.1994 Päättynyt PTK 35/1994 873

Valiokuntakäsittely

Puolustusvaliokunta

Mietintö

Puolustusvaliokunnan mietintö
PuVM 2/1994 vp
Valmistunut

08.06.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.06.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 54/1994 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.06.1994 Päättynyt PTK 56/1994 1572

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.06.1994 Päättynyt PTK 58/1994 1619 18, 19
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.06.1994 Päättynyt PTK 70/1994 2263 10, 11

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.07.1994

​​​​