HE 49/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotuslain, sairausvakuutuslain 33 §:n ja kansaneläkelain 4 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki verotuslain muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.1992

Voimaantulo

01.07.1992

Säädöskokoelma
556/1992
Päätös

Hyväksytty

2) Laki sairausvakuutuslain 33 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.1992

Voimaantulo

01.07.1992

Säädöskokoelma
557/1992
Päätös

Hyväksytty

3) Laki kansaneläkelain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.1992

Voimaantulo

01.07.1992

Säädöskokoelma
558/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki verotuslain muuttamisesta

2) Laki sairausvakuutuslain 33 §:n muuttamisesta

3) Laki kansaneläkelain 4 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vt. ylitarkastaja Havula

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.05.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

1630

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.05.1992 Päättynyt PTK 55/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

1655

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 18/1992 vp
Valmistunut

19.05.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.05.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 62/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.05.1992 Päättynyt PTK 63/1992

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.05.1992 Päättynyt PTK 64/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

1885

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.06.1992 Päättynyt PTK 66/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

1949

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.06.1992

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot