Valtiopaivaasia HE 49/1997

HE 49/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi konkurssisäännön ja konkurssipesien hallinnon valvonnasta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki konkurssisäännön muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.1997

Voimaantulo

01.03.1998

Säädöskokoelma
1218/1997
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki konkurssipesien hallinnon valvonnasta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.1997

Voimaantulo

01.03.1998

Säädöskokoelma
1219/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki konkurssisäännön muuttamisesta

2) Laki konkurssipesien hallinnon valvonnasta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

30.04.1997

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Könkkölä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.05.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.05.1997 Päättynyt PTK 58/1997

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 11/1997 vp
Valmistunut

09.10.1997

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 11/1997 vp
Valmistunut

23.05.1997

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.11.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 148/1997 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.11.1997 Päättynyt PTK 149/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.11.1997 Päättynyt PTK 150/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.12.1997 Päättynyt PTK 155/1997

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.12.1997