Valtiopaivaasia HE 50/2013

HE 50/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hallintolain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki hallintolain muuttamisesta

Vahvistettu

09.05.2014

Voimaantulo

01.09.2014

Säädöskokoelma
368/2014
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki hallintolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

16.05.2013

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Keravuori-Rusanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.05.2013

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.05.2013 Päättynyt PTK 55/2013 1
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 6/2014 vp
Valmistunut

20.03.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

25.03.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 30/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 26.3.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.03.2014 Päättynyt PTK 31/2014 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.04.2014 Päättynyt PTK 33/2014 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.04.2014

​​​​