HE 51/1991 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki tieliikennelain muuttamisesta

Vahvistettu

14.02.1992

Voimaantulo

01.06.1992

Säädöskokoelma
117/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki tieliikennelain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenneministeriö

Esittelijä

Vt. vanhempi hallitussihteeri Hörkkö

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.09.1991

Istuntopöytäkirjan sivu

1248

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.09.1991 Päättynyt PTK 50/1991
Istuntopöytäkirjan sivu

1271

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 4/1991 vp
Valmistunut

25.10.1991

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.10.1991

Istuntopöytäkirja
PTK 74/1991 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
31.10.1991 Päättynyt PTK 75/1991

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.11.1991 Päättynyt PTK 77/1991
Istuntopöytäkirjan sivu

2498

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.11.1991 Päättynyt PTK 79/1991
Istuntopöytäkirjan sivu

2568

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.11.1991