Valtiopaivaasia HE 51/1997

HE 51/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verohallintolain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki verohallintolain muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.1997

Voimaantulo

01.09.1997

Säädöskokoelma
637/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki verohallintolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

30.04.1997

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Ikonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.05.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.05.1997 Päättynyt PTK 58/1997

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 11/1997 vp
Valmistunut

03.06.1997

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.06.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 80/1997 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.06.1997 Päättynyt PTK 82/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.06.1997 Päättynyt PTK 83/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.06.1997 Keskeytynyt PTK 89/1997
13.06.1997 Päättynyt PTK 90/1997 1

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.06.1997

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., VaVM, 1