Valtiopaivaasia HE 51/1998

HE 51/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion vakuusrahastosta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

18.06.1998

Voimaantulo

17.08.1998

Säädöskokoelma
418/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

08.05.1998

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Nuutinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.05.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.05.1998 Päättynyt PTK 61/1998

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 13/1998 vp
Valmistunut

02.06.1998

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 16/1998 vp
Valmistunut

19.05.1998

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.06.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 73/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 03.06.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.06.1998 Päättynyt PTK 74/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.06.1998 Päättynyt PTK 75/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.06.1998 Päättynyt PTK 79/1998

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.06.1998