Valtiopaivaasia HE 56/1997

HE 56/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle syntymä- ja kuolintietojen ilmoittamista koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Päätökset

1) Laki väestötietolain muuttamisesta

Vahvistettu

05.09.1997

Voimaantulo

01.03.1998

Säädöskokoelma
857/1997
Päätös

Hyväksytty

2) Laki kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

05.09.1997

Voimaantulo

01.03.1998

Säädöskokoelma
858/1997
Päätös

Hyväksytty

3) Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

05.09.1997

Voimaantulo

01.03.1998

Säädöskokoelma
859/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki väestötietolain muuttamisesta

2) Laki kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain muuttamisesta

3) Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

30.04.1997

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Myllynpää

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.05.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.05.1997 Päättynyt PTK 58/1997

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 12/1997 vp
Valmistunut

04.06.1997

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.06.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 82/1997 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.06.1997 Päättynyt PTK 83/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.06.1997 Päättynyt PTK 84/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.06.1997 Päättynyt PTK 90/1997

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.06.1997