HE 57/1991 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion tulo- ja menoarvioksi vuodelle 1992

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

Valtion tulo- ja menoarvioksi vuodelle 1992

Vahvistettu

24.01.1992

Säädöskokoelma
35/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

Valtion tulo- ja menoarvioksi vuodelle 1992

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Valtiosihteeri Keinänen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.09.1991

Istuntopöytäkirjan sivu

1255

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.09.1991 Keskeytynyt PTK 50/1991
17.09.1991 Keskeytynyt PTK 51/1991
18.09.1991 Keskeytynyt PTK 52/1991
19.09.1991 Päättynyt PTK 53/1991

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 72/1991 vp
Valmistunut

21.12.1991

Päätösehdotus

VaVM 72/1991 vp ks mietintö, VaVM 72a/1991 vp ks mietintö

Vastalauseet

Mietintöön VaVM 72/1991 vp liittyy 3 vastalausetta

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 72 a/1991 vp
Valmistunut

17.01.1992

Päätösehdotus

VaVM 72/1991 vp ks mietintö, VaVM 72a/1991 vp ks mietintö

Lausunnot

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 1/1991 vp
Valmistunut

15.10.1991

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 1/1991 vp
Valmistunut

15.10.1991

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 3/1991 vp
Valmistunut

15.10.1991

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 1/1991 vp
Valmistunut

17.10.1991

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Työasiainvaliokunnan lausunto
TyVL 1/1991 vp
Valmistunut

17.10.1991

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 3 eriävää mielipidettä

Puolustusvaliokunnan lausunto
PuVL 2/1991 vp
Valmistunut

17.10.1991

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 3 eriävää mielipidettä

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 1/1991 vp
Valmistunut

18.10.1991

Ulkoasiainvaliokunnan lausunto
UaVL 1/1991 vp
Valmistunut

18.10.1991

Liikennevaliokunnan lausunto
LiVL 1/1991 vp
Valmistunut

18.10.1991

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 2/1991 vp
Valmistunut

19.10.1991

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto
MmVL 2/1991 vp
Valmistunut

25.10.1991

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Huomautus

Lähetetty jaostoihin TMAE:n jakolistan mukaisesti

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.01.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 119/1991 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.01.1992

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot