Valtiopaivaasia HE 57/1992

HE 57/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puoluelain 10 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki puoluelain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.07.1992

Voimaantulo

01.08.1992

Säädöskokoelma
653/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki puoluelain 10 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

08.05.1992

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Niemivuo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.05.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1748

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.05.1992 Päättynyt PTK 60/1992 1826

Valiokuntakäsittely

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 6/1992 vp
Valmistunut

04.06.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.06.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 72/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.06.1992 Päättynyt PTK 73/1992 2174

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.06.1992 Päättynyt PTK 74/1992 2181
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.06.1992 Keskeytynyt PTK 83/1992 2491
15.06.1992 Päättynyt PTK 84/1992 2512 7

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.06.1992

​​​​