Valtiopaivaasia HE 6/1997

HE 6/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja yleistä järjestystä vastaan kohdistuvia rikoksia sekä seksuaalirikoksia koskevien säännösten uudistamiseksi

Päätökset

1) Laki rikoslain muuttamisesta

Vahvistettu

24.07.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
563/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvistä oikeudenhoitoa koskevista säännöksistä annetun lain 3 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

24.07.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
564/1998
Päätös

Hyväksytty

3) Laki epäsiveellisten julkaisujen levittämisen ehkäisemisestä annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

24.07.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
565/1998
Päätös

Hyväksytty

4) Laki pakkokeinolain 5 luvun 1 ja 10 §:n muuttamisesta (Uusi nimike: Laki pakkokeinolain muuttamisesta, LaVM 3/1998 vp)

Vahvistettu

24.07.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
566/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

5) Laki painovapauslain 37 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.07.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
567/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

6) Laki isyyslain 44 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.07.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
568/1998
Päätös

Hyväksytty

7) Laki poliisilain 51 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.07.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
569/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

8) Laki steriloimislain 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.07.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
570/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

9) Laki kastroimislain 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.07.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
571/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

10) Laki raskauden keskeyttämisestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

24.07.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
572/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

11) Laki osakeyhtiölain 16 luvun 8 §:n 1 kohdan kumoamisesta

Vahvistettu

24.07.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
573/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

12) Laki asunto-osakeyhtiölain 88 §:n (1 kohdan, LaVM 3/1998 vp) kumoamisesta

Vahvistettu

24.07.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
574/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

13) Laki osuuskuntalain 199 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.07.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
575/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

14) Laki kilpailunrajoituksista annetun lain 27 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.07.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
576/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

15) Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 98 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.07.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
577/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

16) Laki sijoitusrahastolain 68 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.07.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
578/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

17) Laki vakuutusyhtiölain 18 luvun 4 §:n 1 ja 2 kohdan kumoamisesta

Vahvistettu

24.07.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
579/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

18) Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 77 §:n 1 kohdan kumoamisesta

Vahvistettu

24.07.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
580/1998
Päätös

Hyväksytty

19) Laki vakuutuspalvelujen vapaasta tarjonnasta annetun lain 22 §:n 1 kohdan kumoamisesta

Päätös

Hylätty

20) Laki ulkomaisten vakuutusyhtiöiden toiminnasta Suomessa annetun lain 44 §:n 1 kohdan kumoamisesta

Päätös

Hylätty

21) Laki vakuutusyhdistyslain 16 luvun 8 §:n 1 ja 2 kohdan kumoamisesta

Vahvistettu

24.07.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
581/1998
Päätös

Hyväksytty

22) Laki eläkesäätiölain 130 §:n 1 kohdan kumoamisesta

Vahvistettu

24.07.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
582/1998
Päätös

Hyväksytty

23) Laki vakuutuskassalain 163 §:n 1 kohdan kumoamisesta

Vahvistettu

24.07.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
583/1998
Päätös

Hyväksytty

24) Laki tullilain 42 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.07.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
584/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

25) Laki järjestyksen pitämisestä joukkoliikenteessä annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.07.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
585/1998
Päätös

Hyväksytty

26) Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.07.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
586/1998
Päätös

Hyväksytty

27) Laki vartioimisliikelain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.07.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
587/1998
Päätös

Hyväksytty

28) Laki julkisista huvitilaisuuksista annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.07.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
588/1998
Päätös

Hyväksytty

29) Laki video- ja muiden kuvaohjelmien tarkastamisesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.07.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
589/1998
Päätös

Hyväksytty

30) Laki elokuvien tarkastuksen toimittamisesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.07.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
590/1998
Päätös

Hyväksytty

31) Laki nopeusvalvontaa vaikeuttavien laitteiden kieltämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

32) Laki passilain 21 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.07.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
591/1998
Päätös

Hyväksytty

33) Laki rajavyöhykelain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.07.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
592/1998
Päätös

Hyväksytty

34) Laki ulkomaalaislain muuttamisesta

Vahvistettu

24.07.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
593/1998
Päätös

Hyväksytty

35) Laki arpajaislain 6 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

36) Laki rahankeräyslain 12 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

37) Laki eläinsuojelulain muuttamisesta

Vahvistettu

24.07.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
594/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

38) Uusi laki: Laki avioliittolain voimaanpanosta annetun lain 13 §:n muuttamisesta, LaVM 3/1998 vp

Vahvistettu

24.07.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
595/1998
Päätös

Hyväksytty

39) Uusi laki: Laki telemarkkinalain 50 §:n muuttamisesta, LaVM 3/1998 vp

Vahvistettu

24.07.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
596/1998
Päätös

Hyväksytty

40) Uusi laki: Laki kaapelilähetystoiminnasta annetun lain 23 §:n 2 momentin kumoamisesta, LaVM 3/1998 vp

Vahvistettu

24.07.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
597/1998
Päätös

Hyväksytty

41) Uusi laki: Laki liiketoimintakiellosta annetun lain 16 §:n muuttamisesta, LaVM 3/1998 vp

Vahvistettu

24.07.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
598/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki rikoslain muuttamisesta

2) Laki Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvistä oikeudenhoitoa koskevista säännöksistä annetun lain 3 §:n kumoamisesta

3) Laki epäsiveellisten julkaisujen levittämisen ehkäisemisestä annetun lain kumoamisesta

4) Laki pakkokeinolain 5 luvun 1 ja 10 §:n muuttamisesta (Uusi nimike: Laki pakkokeinolain muuttamisesta, LaVM 3/1998 vp)

5) Laki painovapauslain 37 §:n muuttamisesta

6) Laki isyyslain 44 §:n muuttamisesta

7) Laki poliisilain 51 §:n muuttamisesta

8) Laki steriloimislain 11 §:n muuttamisesta

9) Laki kastroimislain 11 §:n muuttamisesta

10) Laki raskauden keskeyttämisestä annetun lain muuttamisesta

11) Laki osakeyhtiölain 16 luvun 8 §:n 1 kohdan kumoamisesta

12) Laki asunto-osakeyhtiölain 88 §:n (1 kohdan, LaVM 3/1998

vp) kumoamisesta

13) Laki osuuskuntalain 199 §:n muuttamisesta

14) Laki kilpailunrajoituksista annetun lain 27 §:n muuttamisesta

15) Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 98 §:n muuttamisesta

16) Laki sijoitusrahastolain 68 §:n muuttamisesta

17) Laki vakuutusyhtiölain 18 luvun 4 §:n 1 ja 2 kohdan kumoamisesta

18) Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 77 §:n 1 kohdan kumoamisesta

19) Laki vakuutuspalvelujen vapaasta tarjonnasta annetun lain 22 §:n 1 kohdan kumoamisesta

20) Laki ulkomaisten vakuutusyhtiöiden toiminnasta Suomessa annetun lain 44 §:n 1 kohdan kumoamisesta

21) Laki vakuutusyhdistyslain 16 luvun 8 §:n 1 ja 2 kohdan kumoamisesta

22) Laki eläkesäätiölain 130 §:n 1 kohdan kumoamisesta

23) Laki vakuutuskassalain 163 §:n 1 kohdan kumoamisesta

24) Laki tullilain 42 §:n muuttamisesta

25) Laki järjestyksen pitämisestä joukkoliikenteessä annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta

26) Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

27) Laki vartioimisliikelain 6 §:n muuttamisesta

28) Laki julkisista huvitilaisuuksista annetun lain 18 §:n muuttamisesta

29) Laki video- ja muiden kuvaohjelmien tarkastamisesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

30) Laki elokuvien tarkastuksen toimittamisesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

31) Laki nopeusvalvontaa vaikeuttavien laitteiden kieltämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

32) Laki passilain 21 §:n muuttamisesta

33) Laki rajavyöhykelain 10 §:n muuttamisesta

34) Laki ulkomaalaislain muuttamisesta

35) Laki arpajaislain 6 §:n muuttamisesta

36) Laki rahankeräyslain 12 §:n muuttamisesta

37) Laki eläinsuojelulain muuttamisesta

38) Uusi laki: Laki avioliittolain voimaanpanosta annetun lain 13 §:n muuttamisesta, LaVM 3/1998 vp

39) Uusi laki: Laki telemarkkinalain 50 §:n muuttamisesta, LaVM 3/1998 vp

40) Uusi laki: Laki kaapelilähetystoiminnasta annetun lain 23 §:n 2 momentin kumoamisesta, LaVM 3/1998 vp

41) Uusi laki: Laki liiketoimintakiellosta annetun lain 16 §:n muuttamisesta, LaVM 3/1998 vp

Annettu eduskunnalle

Pvm

14.02.1997

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.02.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.02.1997 Päättynyt PTK 17/1997

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 3/1998 vp
Valmistunut

02.06.1998

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 4 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 23/1997 vp
Valmistunut

23.10.1997

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.06.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 74/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 04.06.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.06.1998 Päättynyt PTK 77/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.06.1998 Keskeytynyt PTK 78/1998
08.06.1998 SuV:aan PTK 79/1998 1-39
09.06.1998 Päättynyt PTK 82/1998
Päätös

Hyväksytty

Huomautus

2 K 08.06.1998 Eduskunta hyväksyi ed.Alarannan tekemän 1. lakiehdotuksen 17 luvun 10 §:n 1) kohtaa koskevan muutosehdotuksen Jatk. 2 K 82 09.06.1998

Valiokuntakäsittely

Suuri valiokunta

Mietintö

Suuren valiokunnan mietintö
SuVM 2/1998 vp
Valmistunut

09.06.1998

Päätösehdotus

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.06.1998 Päättynyt PTK 90/1998 1-5

Asian käsittely on yhdistetty

HE 117/1997 vp

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

15.06.1998

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot