Valtiopaivaasia HE 60/1994

HE 60/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion liikelaitoksia koskevan lainsäädännön muuttamisesta

Päätökset

1) Laki valtion liikelaitoksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

19.08.1994

Voimaantulo

01.12.1994

Säädöskokoelma
752/1994
Päätös

Hyväksytty

2) Laki Valtionrautateistä annetun lain 10 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

19.08.1994

Voimaantulo

01.12.1994

Säädöskokoelma
753/1994
Päätös

Hyväksytty

3) Laki Ilmailulaitoksesta annetun lain 10 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

19.08.1994

Voimaantulo

01.12.1994

Säädöskokoelma
754/1994
Päätös

Hyväksytty

4) Laki Autorekisterikeskuksesta annetun lain 9 ja 10 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

19.08.1994

Voimaantulo

01.12.1994

Säädöskokoelma
755/1994
Päätös

Hyväksytty

5) Laki Metsähallituksesta annetun lain 12 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

19.08.1994

Voimaantulo

01.12.1994

Säädöskokoelma
756/1994
Päätös

Hyväksytty

6) Laki valtion virkaehtosopimuslain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.08.1994

Voimaantulo

01.12.1994

Säädöskokoelma
757/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki valtion liikelaitoksista annetun lain muuttamisesta

2) Laki Valtionrautateistä annetun lain 10 §:n kumoamisesta

3) Laki Ilmailulaitoksesta annetun lain 10 §:n kumoamisesta

4) Laki Autorekisterikeskuksesta annetun lain 9 ja 10 §:n kumoamisesta

5) Laki Metsähallituksesta annetun lain 12 §:n kumoamisesta

6) Laki valtion virkaehtosopimuslain 5 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

29.04.1994

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vt. neuvotteleva virkamies Hyvönen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.04.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

847

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.05.1994 Päättynyt PTK 36/1994 940

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 6/1994 vp
Valmistunut

07.06.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.06.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 54/1994 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.06.1994 Päättynyt PTK 56/1994 1570

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.06.1994 Päättynyt PTK 58/1994 1601
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.06.1994 Päättynyt PTK 66/1994 2098

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.06.1994