Valtiopaivaasia HE 60/2002

HE 60/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkoasiainhallintolain 26 ja 27 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki ulkoasiainhallintolain 26 ja 27 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.08.2002

Voimaantulo

01.10.2002

Säädöskokoelma
763/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ulkoasiainhallintolain 26 ja 27 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

26.04.2002

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Rouhe

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

26.04.2002

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.05.2002 Päättynyt PTK 53/2002 8
Päätös

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 20/2002 vp
Valmistunut

12.06.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.06.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 78/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle samana päivänä pidettävään toiseen istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.06.2002 Päättynyt PTK 79/2002 1
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.06.2002 Päättynyt PTK 83/2002 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.06.2002

​​​​