HE 61/1991 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuodelta 1992 toimitettavassa valtionverotuksessa sovellettavista veroasteikoista ja veroprosenteista

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki vuodelta 1992 toimitettavassa valtionverotuksessa sovellettavista veroasteikoista ja veroprosenteista

Vahvistettu

30.12.1991

Voimaantulo

01.01.1992

Säädöskokoelma
1671/1991
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki vuodelta 1992 toimitettavassa valtionverotuksessa sovellettavista veroasteikoista ja veroprosenteista

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Arvela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.09.1991

Istuntopöytäkirjan sivu

1394

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.09.1991 Päättynyt PTK 53/1991
Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

1635

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 65/1991 vp
Valmistunut

13.12.1991

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.12.1991

Istuntopöytäkirja
PTK 109/1991 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.12.1991 Päättynyt PTK 110/1991

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.12.1991 Keskeytynyt PTK 111/1991
17.12.1991 Päättynyt PTK 114/1991 1-8
Istuntopöytäkirjan sivu

3711

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.12.1991 Päättynyt PTK 117/1991 5-7
Istuntopöytäkirjan sivu

3993

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 68 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.12.1991

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot