HE 61/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle ajoneuvolain ja eräiden muiden ajoneuvojen rekisteröintiä koskevia säännöksiä sisältävien lakien sekä ajoneuvoverolain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki ajoneuvolain muuttamisesta

Vahvistettu

02.03.2007

Voimaantulo

02.11.2007

Säädöskokoelma
233/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

02.03.2007

Voimaantulo

02.11.2007

Säädöskokoelma
234/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki ajoneuvoverolain muuttamisesta

Vahvistettu

02.03.2007

Voimaantulo

02.11.2007

Säädöskokoelma
235/2007
Päätös

Hyväksytty

4. Laki tieliikennelain 94 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.03.2007

Voimaantulo

02.11.2007

Säädöskokoelma
236/2007
Päätös

Hyväksytty

5. Laki ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

02.03.2007

Voimaantulo

02.11.2007

Säädöskokoelma
237/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ajoneuvolain muuttamisesta

2. Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta

3. Laki ajoneuvoverolain muuttamisesta

4. Laki tieliikennelain 94 §:n muuttamisesta

5. Laki ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Osastopäällikkö Cavén

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.05.2006

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.05.2006 Päättynyt PTK 59/2006
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

13

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 27/2006 vp
Valmistunut

30.11.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3. - 5. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

30.11.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 124/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 01.12.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.12.2006 Päättynyt PTK 125/2006
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.12.2006 Päättynyt PTK 126/2006
Istuntopöytäkirjan sivu

11

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.12.2006

Vastaus
EV 224/2006 vp