Valtiopaivaasia HE 62/2010

HE 62/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2010 kolmanneksi lisätalousarvioksi

(Kolmas lisäbudjetti 2010 )

1. Vuoden 2010 III lisätalousarvio

Voimaantulo

01.07.2010

Säädöskokoelma
640/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Vuoden 2010 III lisätalousarvio

Annettu eduskunnalle

Pvm

14.05.2010

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Budjettipäällikkö Mäkinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.05.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.05.2010 Päättynyt PTK 56/2010 2
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 23/2010 vp
Valmistunut

18.06.2010

Päätösehdotus

Edellä lausuttuun viitaten ja muilta osin hallituksen esitysten perusteluihin yhtyen valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että ehdotus vuoden 2010 kolmanneksi lisätalousarvioksi hyväksytään hallituksen esityksen ja sitä täydentävän esityksen mukaisena, paitsi momentin 27.10.18 osalta muutettuna, että lisätalousarvioaloitteet LTA 20-113/2010 vp hylätään ja että lisätalousarviota sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2010 alkaen.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.06.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 68/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 21.6.2010 pidettävään täysistuntoon ja lisätalousarvioehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatettava menettelytapa hyväksyttiin.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.06.2010 Keskeytetty PTK 69/2010 1
24.06.2010 Päättynyt PTK 74/2010 2 3-86
Päätös

Eduskunta hyväksyi lisätalousarvioehdotuksen mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lisätalousarvioaloitteiden LTA 20 - 113/2010 vp hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen lisätalousarvion soveltamisesta. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

24.06.2010

Kirjelmä
EK 19/2010 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

Asiasanat