Valtiopaivaasia HE 67/2000

HE 67/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä Valtion asuntorahastosta maksettavista avustuksista

Päätökset

1. Laki eräistä Valtion asuntorahastosta maksettavista avustuksista

Vahvistettu

30.06.2000

Voimaantulo

10.07.2000

Säädöskokoelma
657/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki eräistä Valtion asuntorahastosta maksettavista avustuksista

Annettu eduskunnalle

Pvm

26.05.2000

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Kimari

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

26.05.2000

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.05.2000 Päättynyt PTK 78/2000 16
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 7/2000 vp
Valmistunut

06.06.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 6 ja 10 § muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.06.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 81/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 8.6.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.06.2000 Päättynyt PTK 83/2000 7
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.06.2000 Päättynyt PTK 85/2000 7
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.06.2000

​​​​