Valtiopaivaasia HE 69/1998

HE 69/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta

Vahvistettu

09.10.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
726/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.05.1998

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Sarkko

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.05.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.05.1998 Päättynyt PTK 66/1998

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 23/1998 vp
Valmistunut

11.09.1998

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.09.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 108/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 22.09.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.09.1998 Päättynyt PTK 109/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.09.1998 Päättynyt PTK 110/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.09.1998 Päättynyt PTK 113/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.09.1998

​​​​