Valtiopaivaasia HE 69/2003

HE 69/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 9 luvun 3 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki työttömyysturvalain 9 luvun 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1009/2003
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki työttömyysturvalain 9 luvun 3 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

16.09.2003

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Maisonlahti

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.09.2003

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.09.2003 Poistettu PTK 59/2003 26
18.09.2003 Päättynyt PTK 60/2003 25
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 16/2003 vp
Valmistunut

12.11.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.11.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 93/2003 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 14.11.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.11.2003 Päättynyt PTK 94/2003 5
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.11.2003 Päättynyt PTK 95/2003 15
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

25.11.2003

​​​​