HE 70/1984 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Eräiden Suomen ja Ruotsin välisen valtakunnanrajan vuosina 1981 ja täsmennysten hyväksymisestä.

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

Eräiden Suomen ja Ruotsin välisen valtakunnanrajan vuosina 1981 ja täsmennysten hyväksymisestä.

Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

Eräiden Suomen ja Ruotsin välisen valtakunnanrajan vuosina 1981 ja täsmennysten hyväksymisestä.

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.05.1984

Istuntopöytäkirjan sivu

1283

Lähetekeskustelu

Istuntopöytäkirjan sivu

1355

Valiokuntakäsittely

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 7/1984 vp

Ainoa käsittely

Pvm

05.06.1984

Istuntopöytäkirjan sivu

1475