HE 72/1991 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ravintorasvaverosta annetun lain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki ravintorasvaverosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

05.12.1991

Voimaantulo

01.01.1992

Säädöskokoelma
1396/191991
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki ravintorasvaverosta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Finanssineuvos Valtonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.09.1991

Istuntopöytäkirjan sivu

1273

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.09.1991 Poistettu PTK 52/1991
19.09.1991 Päättynyt PTK 53/1991
Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

1514

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 27/1991 vp
Valmistunut

08.10.1991

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.10.1991

Istuntopöytäkirja
PTK 64/1991 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.10.1991 Päättynyt PTK 65/1991

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.10.1991 Päättynyt PTK 67/1991
Istuntopöytäkirjan sivu

2091

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.10.1991 Päättynyt PTK 70/1991
Istuntopöytäkirjan sivu

2217

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 68 § 1 mom

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.11.1991