Valtiopaivaasia HE 74/2007

HE 74/2007 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 6 ja 7 f §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 6 ja 7 f §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.11.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1100/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 6 ja 7 f §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

13.09.2007

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Kuusisto

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.09.2007

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.09.2007 Poistettu PTK 49/2007 22
19.09.2007 Poistettu PTK 50/2007 20
20.09.2007 Poistettu PTK 51/2007 19
21.09.2007 Päättynyt PTK 52/2007 18
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 5/2007 vp
Valmistunut

27.09.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.09.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 55/2007 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 28.09.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.09.2007 Päättynyt PTK 56/2007 1
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.10.2007 Päättynyt PTK 57/2007 14
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.10.2007

​​​​