HE 75/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työmarkkinatuesta annetun lain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki työmarkkinatuesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

06.09.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
665/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki työmarkkinatuesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Skog

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.05.1996

Istuntopöytäkirjan sivu

1544

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.05.1996 Päättynyt PTK 61/1996
Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

1645

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 12/1996 vp
Valmistunut

07.06.1996

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 17/1996 vp
Valmistunut

31.05.1996

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 6/1996 vp
Valmistunut

04.06.1996

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Työasiainvaliokunnan lausunto
TyVL 6/1996 vp
Valmistunut

05.06.1996

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.06.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 84/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.06.1996 Päättynyt PTK 85/1996

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.06.1996 Päättynyt PTK 86/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

2534

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.06.1996 Päättynyt PTK 91/1996 10
Istuntopöytäkirjan sivu

2745

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.06.1996

Vastaus
EV 108/1996 vp

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., StVM, 3