Valtiopaivaasia HE 76/1995

HE 76/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta ja kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki tuloverolain muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1549/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1550/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1551/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

4) Laki kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1552/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

5) Laki ennakkoperintälain muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1553/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

6) Laki verotuslain 60 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1554/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki tuloverolain muuttamisesta

2) Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain muuttamisesta

3) Laki ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta

4) Laki kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta

5) Laki ennakkoperintälain muuttamisesta

6) Laki verotuslain 60 §:n kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

08.09.1995

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Arvela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.09.1995

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1225

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.09.1995 Poistettu PTK 55/1995 1334
14.09.1995 Poistettu PTK 56/1995 1440
19.09.1995 Pp 21.09. PTK 59/1995 1537
21.09.1995 Päättynyt PTK 61/1995 1557
Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 45/1995 vp
Valmistunut

24.11.1995

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.11.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 114/1995 vp
Päätös

Keskiviikon klo 14 istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.11.1995 Päättynyt PTK 115/1995 3092

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.11.1995 Päättynyt PTK 116/1995 3115 3-5
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.12.1995 Päättynyt PTK 119/1995 3167 1-4

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.12.1995

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., VaVM, 1