Valtiopaivaasia HE 76/1997

HE 76/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki poliisin hallinnosta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.08.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
779/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki poliisin hallinnosta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.05.1997

Ministeriö

Sisäministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Eränkö-Pekkanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.05.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.05.1997 Päättynyt PTK 64/1997

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 10/1997 vp
Valmistunut

29.05.1997

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.06.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 79/1997 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.06.1997 Päättynyt PTK 80/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.06.1997 Päättynyt PTK 82/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.06.1997 Päättynyt PTK 83/1997

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.06.1997

Asiasanat

​​​​