Valtiopaivaasia HE 78/1996

HE 78/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eräistä epätyypillistä työtä koskevista lainmuutoksista

Päätökset

1) Laki työsopimuslain 28 §:n muuttamisesta ja 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (Uusi nimike: Laki työsopimuslain 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, TyVM 18/1996 vp)

Vahvistettu

17.01.1997

Voimaantulo

01.02.1997

Säädöskokoelma
56/1997
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki työturvallisuuslain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.01.1997

Voimaantulo

01.02.1997

Säädöskokoelma
57/1997
Päätös

Hyväksytty

3) Laki opintovapaalain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.01.1997

Voimaantulo

01.02.1997

Säädöskokoelma
58/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki työsopimuslain 28 §:n muuttamisesta ja 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (Uusi nimike: Laki työsopimuslain 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, TyVM 18/1996 vp)

2) Laki työturvallisuuslain 3 §:n muuttamisesta

3) Laki opintovapaalain 4 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

10.05.1996

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Pääsihteeri Liukkunen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.05.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1544

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.05.1996 Päättynyt PTK 61/1996 1657

Valiokuntakäsittely

Työasiainvaliokunta

Mietintö

Työasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 18/1996 vp
Valmistunut

11.12.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.12.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 177/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.12.1996 Päättynyt PTK 178/1996 5651

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.12.1996 Päättynyt PTK 179/1996 5677
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.12.1996 Keskeytynyt PTK 184/1996 5869
17.12.1996 Päättynyt PTK 187/1996 5922 2

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.12.1996

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., TyVM, 1

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot