Valtiopaivaasia HE 79/1996

HE 79/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle luonnonsuojelulainsäädännön uudistamiseksi

Huomautus

HE/EU

Päätökset

1) Luonnonsuojelulaki

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1096/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki rakennuslain muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1097/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki maa-aineslain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1098/1996
Päätös

Hyväksytty

4) Laki ympäristölupamenettelylain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1099/1996
Päätös

Hyväksytty

5) Laki yleisistä teistä annetun lain 19 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1100/1996
Päätös

Hyväksytty

6) Laki yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1101/1996
Päätös

Hyväksytty

7) Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1102/1996
Päätös

Hyväksytty

8) Laki kaivoslain 71 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1103/1996
Päätös

Hyväksytty

9) Laki erämaalain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1104/1996
Päätös

Hyväksytty

10) Laki vesilain muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1105/1996
Päätös

Hyväksytty

11) Laki kiinteistönmuodostamislain 35 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1106/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

12) Laki valaiden suojelusta annetun lain muuttamisesta (Uusi nimike: Laki valaiden ja arktisten hylkeiden suojelusta)

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1107/1996
Päätös

Hyväksytty

13) Laki rikoslain 48 luvun 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1108/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Luonnonsuojelulaki

2) Laki rakennuslain muuttamisesta

3) Laki maa-aineslain 1 §:n muuttamisesta

4) Laki ympäristölupamenettelylain 2 §:n muuttamisesta

5) Laki yleisistä teistä annetun lain 19 §:n muuttamisesta

6) Laki yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta

7) Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

8) Laki kaivoslain 71 §:n muuttamisesta

9) Laki erämaalain 2 §:n muuttamisesta

10) Laki vesilain muuttamisesta

11) Laki kiinteistönmuodostamislain 35 §:n muuttamisesta

12) Laki valaiden suojelusta annetun lain muuttamisesta (Uusi nimike: Laki valaiden ja arktisten hylkeiden suojelusta)

13) Laki rikoslain 48 luvun 5 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

10.05.1996

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Kangas

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.05.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1544

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.05.1996 Keskeytynyt PTK 61/1996 1657
21.05.1996 Päättynyt PTK 62/1996 1682

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 8/1996 vp
Valmistunut

26.11.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 21/1996 vp
Valmistunut

18.06.1996

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 12/1996 vp
Valmistunut

31.10.1996

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto
MmVL 13/1996 vp
Valmistunut

18.06.1996

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.11.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 154/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.11.1996 Päättynyt PTK 155/1996 4874

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.11.1996 Poistettu PTK 157/1996 4972
28.11.1996 Keskeytynyt PTK 158/1996 4976
29.11.1996 Päättynyt PTK 159/1996 5003 5-28
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.12.1996 Päättynyt PTK 162/1996 5136 17-19

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.12.1996

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot