Valtiopaivaasia HE 79/2003

HE 79/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden oikeusministeriön ja sisäasiainministeriön hallinnonalan lakien viittaussäännösten muuttamisesta viittauksiksi hallintolakiin

Päätökset

1. Laki uhkasakkolain 22 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1025/2003
Päätös

Hyväksytty

2. Laki saamelaiskäräjistä annetun lain 4 a ja 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1026/2003
Päätös

Hyväksytty

3. Laki yleisistä syyttäjistä annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1027/2003
Päätös

Hyväksytty

4. Laki onnettomuuksien tutkinnasta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1028/2003
Päätös

Hyväksytty

5. Laki pysäköintivirhemaksusta annetun lain 22 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1029/2003
Päätös

Hyväksytty

6. Laki vesilain 16 luvun 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1030/2003
Päätös

Hyväksytty

7. Laki yrityskiinnityslain 26 ja 36 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1031/2003
Päätös

Hyväksytty

8. Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 9 ja 84 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1032/2003
Päätös

Hyväksytty

9. Laki rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista annetun lain 27 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1033/2003
Päätös

Hyväksytty

10. Laki kuntalain 52 ja 71 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1034/2003
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki uhkasakkolain 22 §:n muuttamisesta

2. Laki saamelaiskäräjistä annetun lain 4 a ja 18 §:n muuttamisesta

3. Laki yleisistä syyttäjistä annetun lain 12 §:n muuttamisesta

4. Laki onnettomuuksien tutkinnasta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

5. Laki pysäköintivirhemaksusta annetun lain 22 §:n muuttamisesta

6. Laki vesilain 16 luvun 8 §:n muuttamisesta

7. Laki yrityskiinnityslain 26 ja 36 §:n muuttamisesta

8. Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 9 ja 84 §:n muuttamisesta

9. Laki rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista annetun lain 27 §:n muuttamisesta

10. Laki kuntalain 52 ja 71 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

03.10.2003

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Niemivuo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.10.2003

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.10.2003 Päättynyt PTK 72/2003 3
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 6/2003 vp
Valmistunut

14.11.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.11.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 95/2003 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 19.11.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.11.2003 Päättynyt PTK 96/2003 3
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.11.2003 Päättynyt PTK 99/2003 10
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.11.2003

​​​​