HE 8/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
143/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Anttila

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

25.02.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

186

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.03.1994 Päättynyt PTK 12/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

235

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 22/1994 vp
Valmistunut

24.11.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

25.11.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 130/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.11.1994 Päättynyt PTK 131/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.11.1994 Päättynyt PTK 132/1994 11, 12
Istuntopöytäkirjan sivu

5469

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.12.1994 Keskeytynyt PTK 137/1994
07.12.1994 Päättynyt PTK 139/1994 6
Istuntopöytäkirjan sivu

5617

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.12.1994

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., SiVM, 1