Valtiopaivaasia HE 80/2001

HE 80/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle radiolaiksi sekä laeiksi televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain ja yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Radiolaki

Vahvistettu

16.11.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1015/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

16.11.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1016/2001
Päätös

Hyväksytty

3. Laki yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Radiolaki

2. Laki televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamisesta

3. Laki yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

18.05.2001

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Nyberg

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.05.2001

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.05.2001 Päättynyt PTK 64/2001 12
Päätös

Asia lähetettiin liikennevaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 6/2001 vp
Valmistunut

13.09.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 3. lakiehdotus hylätään, ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 26/2001 vp
Valmistunut

07.06.2001

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.09.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 102/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 28.09.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.09.2001 Päättynyt PTK 105/2001 2
Päätös

1. ja 2. lakiehdotus hyväksyttiin sekä 3. lakiehdotus hylättiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.10.2001 Päättynyt PTK 112/2001 6
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt 1. ja 2. lakiehdotuksen ja pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 3. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 7 §:n 5 momentista ja 30 §:n 2 momentista tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

06.11.2001

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin