Valtiopaivaasia HE 80/2003

HE 80/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki valmisteverotuslain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1297/2003
Päätös

Hyväksytty

2. Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2003

Voimaantulo

01.03.2004

Säädöskokoelma
1298/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki valmisteverotuslain muuttamisesta

2. Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

03.10.2003

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Virtaranta

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.10.2003

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.10.2003 Keskeytetty PTK 73/2003 1
10.10.2003 Päättynyt PTK 76/2003 2
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Yhteiskeskustelu

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 31/2003 vp
Valmistunut

20.11.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1. lakiesitys hyväksytään muuttamattomana, että 2. lakiesitys hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena, paitsi että lisäksi hyväksytään alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain 9 §:n 1 ja 3 momentti muutettuina ja että lakialoitteet LA 122/2003 vp ja LA 123/2003 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Lausunnot

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 9/2003 vp
Valmistunut

07.11.2003

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 3 eriävää mielipidettä

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

21.11.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 98/2003 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 26.11.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.11.2003 Keskeytetty PTK 100/2003 4
27.11.2003 Päättynyt PTK 101/2003 1 1-5
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.12.2003 Keskeytetty PTK 103/2003 9
03.12.2003 Päättynyt PTK 104/2003 3 3-5
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.12.2003

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​