Valtiopaivaasia HE 82/2000

HE 82/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion eläkerahastosta annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki valtion eläkerahastosta annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.10.2000

Voimaantulo

01.11.2000

Säädöskokoelma
884/2000
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki valtion eläkerahastosta annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

16.06.2000

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Liuksia

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

20.06.2000

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.06.2000 Päättynyt PTK 92/2000 15
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 15/2000 vp
Valmistunut

22.09.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.09.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 110/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 29.9.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.09.2000 Päättynyt PTK 112/2000 1
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.10.2000 Päättynyt PTK 113/2000 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.10.2000

​​​​