Valtiopaivaasia HE 83/1992

HE 83/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rintamaveteraanien hammashuollon järjestämisestä ja korvaamisesta

Huomautus

Lisäbudjettilakiehdotus

Päätökset

1) Laki rintamaveteraanien hammashuollon järjestämisestä ja korvaamisesta

Vahvistettu

03.08.1992

Voimaantulo

01.10.1992

Säädöskokoelma
678/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki rintamaveteraanien hammashuollon järjestämisestä ja korvaamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

05.06.1992

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Haikarainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.06.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2134

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.06.1992 Päättynyt PTK 72/1992 2143

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 14/1992 vp
Valmistunut

10.06.1992

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.06.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 78/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.06.1992 Päättynyt PTK 79/1992 2395

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.06.1992 Päättynyt PTK 82/1992 2448
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.06.1992 Päättynyt PTK 84/1992 2551

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.07.1992

​​​​