Valtiopaivaasia HE 85/1993

HE 85/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vesilain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki vesilain muuttamisesta

Vahvistettu

12.07.1993

Voimaantulo

15.07.1993

Säädöskokoelma
653/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki vesilain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

28.05.1993

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.06.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1488

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.06.1993 Päättynyt PTK 64/1993 1546

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 7/1993 vp
Valmistunut

10.06.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.06.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 77/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.06.1993 Päättynyt PTK 78/1993 1878

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.06.1993 Päättynyt PTK 79/1993 1886
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.06.1993 Poistettu PTK 85/1993 2054
18.06.1993 Päättynyt PTK 86/1993 2070 13

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.06.1993

​​​​