Valtiopaivaasia HE 9/2001

HE 9/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

20.04.2001

Voimaantulo

01.05.2001

Säädöskokoelma
344/2001
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

09.02.2001

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Koskinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.02.2001

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.02.2001 Päättynyt PTK 8/2001 5
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 1/2001 vp
Valmistunut

16.03.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että lakialoite (LA 53/2000 vp ) hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.03.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 28/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 22.03.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.03.2001 Keskeytetty PTK 31/2001 1
23.03.2001 Päättynyt PTK 32/2001 2 2
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.03.2001 Päättynyt PTK 34/2001 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

30.03.2001

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot