Valtiopaivaasia HE 92/1992

HE 92/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi mielenterveyslain 8 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki mielenterveyslain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.10.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
954/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki mielenterveyslain 8 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

12.06.1992

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Partanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.06.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2591

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.06.1992 Päättynyt PTK 88/1992 2757

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 23/1992 vp
Valmistunut

11.09.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.09.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 106/1992 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.09.1992 Päättynyt PTK 107/1992 3261

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.09.1992 Päättynyt PTK 111/1992 3458
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.09.1992 Päättynyt PTK 113/1992 3472

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.10.1992

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., StVM, 1