Valtiopaivaasia HE 92/2002

HE 92/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle uudeksi kielilaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi

Päätökset

1. Kielilaki

Vahvistettu

06.06.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
423/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta

Vahvistettu

06.06.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
424/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta

Vahvistettu

06.06.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
425/2003
Päätös

Hyväksytty

4. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

06.06.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
426/2003
Päätös

Hyväksytty

5. Laki esitutkintalain muuttamisesta

Vahvistettu

06.06.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
427/2003
Päätös

Hyväksytty

6. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

06.06.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
428/2003
Päätös

Hyväksytty

7. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

06.06.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
429/2003
Päätös

Hyväksytty

8. Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Vahvistettu

06.06.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
430/2003
Päätös

Hyväksytty

9. Laki kansanterveyslain 28 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

06.06.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
431/2003
Päätös

Hyväksytty

10. Laki erikoissairaanhoitolain muuttamisesta

Vahvistettu

06.06.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
432/2003
Päätös

Hyväksytty

11. Laki kuntajakolain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

06.06.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
433/2003
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Kielilaki

2. Laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta

3. Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta

4. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

5. Laki esitutkintalain muuttamisesta

6. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 4 §:n muuttamisesta

7. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

8. Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta

9. Laki kansanterveyslain 28 §:n muuttamisesta

10. Laki erikoissairaanhoitolain muuttamisesta

11. Laki kuntajakolain 3 §:n 2 momentin muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

28.06.2002

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Siitari-Vanne

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.09.2002

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.09.2002 Päättynyt PTK 92/2002 1
Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 9/2002 vp
Valmistunut

31.01.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3.-11. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että lakialoite LA 78/2002 vp hylätään ja että toimenpidealoite TPA 154/2001 vp hylätään.

Lausunnot

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 29/2002 vp
Valmistunut

12.11.2002

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

31.01.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 193/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 04.02.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.02.2003 Päättynyt PTK 194/2002 1
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.02.2003 Keskeytetty PTK 198/2002 3
11.02.2003 Päättynyt PTK 200/2002 2 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

30.05.2003

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot