Valtiopaivaasia HE 94/1993

HE 94/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle rikoslainsäädännön kokonaisuudistuksen toisen vaiheen käsittäviksi rikoslain ja eräiden muiden lakien muutoksiksi

Päätökset

1) Laki rikoslain muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
578/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki Suomen Hallitusmuodon 47 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
579/1995
Päätös

Hyv. kiireellisenä

3) Laki valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
580/1995
Päätös

Hyv. kiireellisenä

4) Laki tasavallan presidentin vaalista annetun lain 31 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
581/1995
Päätös

Hyväksytty

5) Laki pakkokeinolain 1 luvun 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
582/1995
Päätös

Hyväksytty

6) Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun (lain, LaVM 22/1994 vp) 2 luvun 11 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
583/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

7) Laki nuorista rikoksentekijöistä annetun lain 27 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
584/1995
Päätös

Hyväksytty

8) Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
585/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

9) Laki hallintomenettelylain muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
586/1995
Päätös

Hyväksytty

10) Laki painovapauslain 37 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
587/1995
Päätös

Hyväksytty

11) Laki Suomen lipusta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
588/1995
Päätös

Hyväksytty

12) Laki ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain 43 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
589/1995
Päätös

Hyväksytty

13) Laki asevelvollisuuslain 35 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
590/1995
Päätös

Hyväksytty

14) Laki tieliikennelain 101 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

15) Laki vaarallisten rikoksenuusijain eristämisestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
591/1995
Päätös

Hyväksytty

16) Laki sotilasoikeudenkäyntilain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
592/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

17) Laki ydinenergialain muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
593/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

18) Laki säteilylain 60 ja 62 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
594/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

19) Laki sähkölain 63 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
595/1995
Päätös

Hyväksytty

20) Laki patoturvallisuuslain 12 ja 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
596/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

21) Laki eräiden vedenalaisten johtojen suojelemisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
597/1995
Päätös

Hyväksytty

22) Laki potilasvahinkolain 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
598/1995
Päätös

Hyväksytty

23) Laki maanpuolustukselle merkityksellisistä keksinnöistä annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
599/1995
Päätös

Hyväksytty

24) Laki kilpailunrajoituksista annetun lain 28 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
600/1995
Päätös

Hyväksytty

25) Laki pankkitarkastusvirastosta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

26) Laki talletuspankkien toiminnasta annetun lain 62 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

27) Laki rahoitustoimintalain 33 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

28) Laki säästöpankkilain 135 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
601/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

29) Laki osuuspankkilain 92 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
602/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

30) Laki sijoitusrahastolain 70 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
603/1995
Päätös

Hyväksytty

31) Laki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain 5 luvun 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
604/1995
Päätös

Hyväksytty

32) Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
605/1995
Päätös

Hyväksytty

33) Laki arvopaperinvälitysliikkeistä annetun lain 34 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
606/1995
Päätös

Hyväksytty

34) Laki arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain 30 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
607/1995
Päätös

Hyväksytty

35) Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain 19 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
608/1995
Päätös

Hyväksytty

36) Laki panttilainauslaitoksista annetun lain 37 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
609/1995
Päätös

Hyväksytty

37) Laki vakuutusyhtiölain 18 luvun 6 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

38) Laki vakuutusyhdistyslain 16 luvun 10 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

39) Laki vakuutuskassalain 165 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
610/1995
Päätös

Hyväksytty

40) Laki tuoteturvallisuuslain 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
611/1995
Päätös

Hyväksytty

41) Laki vuoden 1985 ammatti- ja elinkeinotutkimuksesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
612/1995
Päätös

Hyväksytty

42) Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 33 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
613/1995
Päätös

Hyväksytty

43) Laki työttömyysturvalain 36 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
614/1995
Päätös

Hyväksytty

44) Laki koulutus- ja erorahastosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
615/1995
Päätös

Hyväksytty

45) Laki henkilöstörahastolain 61 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
616/1995
Päätös

Hyväksytty

46) Laki merimieskatselmuslain 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
617/1995
Päätös

Hyväksytty

47) Laki merimiesten palvelu- ja opintotoiminnasta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
618/1995
Päätös

Hyväksytty

48) Laki pienyrittäjän vuosilomarahasta annetun lain 23 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
619/1995
Päätös

Hyväksytty

49) Laki maatalousyrittäjän lomituspalveluista annetun lain 41 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
620/1995
Päätös

Hyväksytty

50) Laki työntekijäin eläkelain 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
621/1995
Päätös

Hyväksytty

51) Laki eläkesäätiölain 32 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
622/1995
Päätös

Hyväksytty

52) Laki merimieseläkelain 62 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
623/1995
Päätös

Hyväksytty

53) Laki esitutkintalain 48 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
624/1995
Päätös

Hyväksytty

54) Laki suuronnettomuuksien tutkinnasta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
625/1995
Päätös

Hyväksytty

55) Laki asianajajista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
626/1995
Päätös

Hyväksytty

56) Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 82 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
627/1995
Päätös

Hyväksytty

57) Laki yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain 27 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
628/1995
Päätös

Hyväksytty

58) Laki tasa-arvovaltuutetusta ja tasa-arvolautakunnasta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
629/1995
Päätös

Hyväksytty

59) Laki henkilörekisterilain muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
630/1995
Päätös

Hyväksytty

60) Laki tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta annetun lain 10 §:n muuttamisesta (korvaava laki, LaVM 22/1994 vp)

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
631/1995
Päätös

Hyväksytty

61) Laki arkistolain 26 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

62) Laki virallisista kääntäjistä annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
632/1995
Päätös

Hyväksytty

63) Laki nimikirjalain 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
633/1995
Päätös

Hyväksytty

64) Laki väestölaskentalain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
634/1995
Päätös

Hyväksytty

65) Laki väestökirjalain 25 §:n muuttamisesta (Laki väestötietolain 37 §:n muuttamisesta, korvaava laki LaVM 22/1994 vp)

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
635/1995
Päätös

Hyväksytty

66) Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
636/1995
Päätös

Hyväksytty

67) Laki lääkärintoimen harjoittamisesta annetun lain 10 ja 24 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

68) Laki hammaslääkärintoimen harjoittamisesta annetun lain 10 ja 24 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

69) Laki sairaanhoitotoimen harjoittamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

70) Laki erikoissairaanhoitolain 57 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
637/1995
Päätös

Hyväksytty

71) Laki yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 23 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
638/1995
Päätös

Hyväksytty

72) Laki kansanterveyslain 42 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
639/1995
Päätös

Hyväksytty

73) Laki kuntoutuksen asiakaspalveluyhteistyöstä annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
640/1995
Päätös

Hyväksytty

74) Laki kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
641/1995
Päätös

Hyväksytty

75) Laki kuntoutusrahalain 29 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
642/1995
Päätös

Hyväksytty

76) Laki lääkelain 90 ja 97 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
643/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

77) Laki steriloimislain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
644/1995
Päätös

Hyväksytty

78) Laki kastroimislain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
645/1995
Päätös

Hyväksytty

79) Laki raskauden keskeyttämisestä annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
646/1995
Päätös

Hyväksytty

80) Laki Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
647/1995
Päätös

Hyväksytty

81) Laki verotuslain 124 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
648/1995
Päätös

Hyväksytty

82) Laki liikevaihtoverolain muuttamisesta (Laki arvonlisäverolain muuttamisesta, korvaava laki, LaVM 22/1994 vp)

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
649/1995
Päätös

Hyväksytty

83) Laki leimaverolain 101 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
650/1995
Päätös

Hyväksytty

84) Laki luottoverolain 28 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
651/1995
Päätös

Hyväksytty

85) Laki arpajaisverolain 21 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
652/1995
Päätös

Hyväksytty

86) Laki maidon ja sianlihan vientikustannusmaksusta annetun lain 21 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

87) Laki maidon, sianlihan ja viljan vientikustannusmaksusta annetun lain 25 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

88) Laki erikoiskasvien markkinoimismaksuista annetun lain 25 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

89) Laki maatilatilastosta annetun lain 5 ja 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
653/1995
Päätös

Hyväksytty

90) Laki vuoden 1990 maatalouslaskennasta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
654/1995
Päätös

Hyväksytty

91) Laki maataloushallinnon maatilarekisteristä annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
655/1995
Päätös

Hyväksytty

92) Laki eläinlääkärintoimen harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
656/1995
Päätös

Hyväksytty

93) Laki tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
657/1995
Päätös

Hyväksytty

94) Laki teletoimintalain 26 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
658/1995
Päätös

Hyväksytty

95) Laki radiolain 20 ja 22 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
659/1995
Päätös

Hyväksytty

96) Laki radiolaitteista annetun lain 6 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
660/1995
Päätös

Hyväksytty

97) Laki Valtiontakuukeskuksesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
661/1995
Päätös

Hyväksytty

98) Laki yritystoiminnan aluetuesta annetun lain 33 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

99) Laki työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
662/1995
Päätös

Hyväksytty

100) Laki kansaneläkelain 75 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
663/1995
Päätös

Hyväksytty

101) Laki sairausvakuutuslain 67 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
664/1995
Päätös

Hyväksytty

102) Laki sosiaalihuoltolain 58 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
665/1995
Päätös

Hyväksytty

103) Laki lapsilisälain 19 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
666/1995
Päätös

Hyväksytty

104) Laki lasten kotihoidon tuesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
667/1995
Päätös

Hyväksytty

105) Laki valmiuslain 51 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
668/1995
Päätös

Hyväksytty

106) Laki puolustustilalain muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
669/1995
Päätös

Hyväksytty

107) Laki kansainvälisestä energiaohjelmasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
670/1995
Päätös

Hyväksytty

108) Laki työsopimuslain 54 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
671/1995
Päätös

Hyväksytty

109) Laki kotitaloustyöntekijän työsuhteesta annetun lain 33 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
672/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

110) Laki metsä- ja uittotyöntekijäin yhteisasunnoista annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
673/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

111) Laki merimieslain 83 ja 84 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
674/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

112) Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
675/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

113) Laki henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
676/1995
Päätös

Hyväksytty

114) Laki työaikalain muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
677/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

115) Laki talonmiesten työaikalain muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
678/1995
Päätös

Hyväksytty

116) Laki maatalouden työaikalain muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
679/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

117) Laki kauppaliikkeiden ja toimistojen työaikalain muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
680/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

118) Laki merityöaikalain muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
681/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

119) Laki työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
682/1995
Päätös

Hyväksytty

120) Laki leipomotyölain muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
683/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

121) Laki vuosilomalain muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
684/1995
Päätös

Hyväksytty

122) Laki merimiesten vuosilomalain muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
685/1995
Päätös

Hyväksytty

123) Laki työturvallisuuslain 49 ja 51 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
686/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

124) Laki nuorten työntekijäin suojelusta annetun lain 24 §:n muuttamisesta (Laki nuorista työntekijöistä annetun lain 18 §:n muuttamisesta, korvaava laki, LaVM 22/1994 vp)

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
687/1995
Päätös

Hyväksytty

125) Laki lyijyvalkoisen ja lyijysulfaatin käytön kieltämisestä eräissä maalaustöissä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
688/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

126) Laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
689/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

127) Laki työnvälityslain 17 §:n muuttamisesta (Laki työvoimapalvelulain 21 §:n muuttamisesta, korvaava laki, LaVM 22/1994 vp)

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
690/1995
Päätös

Hyväksytty

128) Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (14 a §:n, LaVM 22/1994 vp) muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
691/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

129) Laki valtion virkamieslain muuttamisesta (korvaava laki, LaVM 22/1994 vp)

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
692/1995
Päätös

Hyväksytty

130) Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
693/1995
Päätös

Hyväksytty

131) Laki työterveyshuoltolain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
694/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

132) Laki palvelukseen kutsutun asevelvollisen työ- tai virkasuhteen jatkumisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
965/1995
Päätös

Hyväksytty

133) Laki aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain 28 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
969/1995
Päätös

Hyväksytty

134) Laki vesilain (poist.LaVM 22/1994 vp) muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
697/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

135) Laki meren pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain 11 §:n muuttamisesta (Laki merensuojelulain 15 §:n muuttamisesta, korvaava laki, LaVM 22/1994 vp)

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
698/1995
Päätös

Hyväksytty

136) Laki luonnonsuojelulain 23 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
699/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

137) Laki valaiden suojelusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
700/1995
Päätös

Hyväksytty

138) Laki maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
701/1995
Päätös

Hyväksytty

139) Laki muinaismuistolain 25 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
702/1995
Päätös

Hyväksytty

140) Laki rakennussuojelulain 25 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
703/1995
Päätös

Hyväksytty

141) Laki suojametsistä annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
704/1995
Päätös

Hyväksytty

142) Laki maa-aineslain 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
705/1995
Päätös

Hyväksytty

143) Laki kemikaalilain muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
706/1995
Päätös

Hyväksytty

144) Laki torjunta-ainelain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
707/1995
Päätös

Hyväksytty

145) Laki ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
708/1995
Päätös

Hyväksytty

146) Laki terveydenhoitolain 91 §:n muuttamisesta (Laki terveydensuojelulain 54 ja 55 §:n muuttamisesta, korvaava laki, LaVM 22/1994 vp)

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
709/1995
Päätös

Hyväksytty

147) Laki ilmansuojelulain 23 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
710/1995
Päätös

Hyväksytty

148) Laki meluntorjuntalain 23 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
711/1995
Päätös

Hyväksytty

149) Laki jätehuoltolain muuttamisesta (Laki jätelain muuttamisesta, korvaava laki, LaVM 22/1994 vp)

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
712/1995
Päätös

Hyväksytty

150) Laki ympäristölupamenettelylain 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
713/1995
Päätös

Hyväksytty

151) Laki rakennuslain 146 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
714/1995
Päätös

Hyväksytty

152) Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
715/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

153) Laki oikeudesta valokuvaan annetun lain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

154) Laki tavaramerkkilain 39 ja 43 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
716/1995
Päätös

Hyväksytty

155) Laki patenttilain muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
717/1995
Päätös

Hyväksytty

156) Laki mallioikeuslain muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
718/1995
Päätös

Hyväksytty

157) Laki yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
719/1995
Päätös

Hyväksytty

158) Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 39 ja 41 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
720/1995
Päätös

Hyväksytty

159) Laki kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain 33 ja 34 §:n muuttamisesta U u d e t l a i t , LaVM 22/1994 vp:

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
721/1995
Päätös

Hyväksytty

160) Laki hovioikeuslain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
722/1995
Päätös

Hyväksytty

161) Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 100 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
723/1995
Päätös

Hyväksytty

162) Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 36 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
724/1995
Päätös

Hyväksytty

163) Laki julkisista hankinnoista annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
725/1995
Päätös

Hyväksytty

164) Laki äitiysavustuslain 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
726/1995
Päätös

Hyväksytty

165) Laki asumistukilain 25 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
727/1995
Päätös

Hyväksytty

166) Laki sotilasavustuslain 26 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
728/1995
Päätös

Hyväksytty

167) Laki kotieläinjalostuslain 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
729/1995
Päätös

Hyväksytty

168) Laki hevostalouslain 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
730/1995
Päätös

Hyväksytty

169) Laki postitoimintalain 21 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
731/1995
Päätös

Hyväksytty

170) Laki yritystuesta annetun lain 33 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
732/1995
Päätös

Hyväksytty

171) Laki ajoneuvojen katsastustehtävien toimiluvista annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
733/1995
Päätös

Hyväksytty

172) Laki tilastolain 23 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
734/1995
Päätös

Hyväksytty

173) Laki opintotukilain 43 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
735/1995
Päätös

Hyväksytty

174) Laki kalahygienialain 37 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
736/1995
Päätös

Hyväksytty

175) Laki lihahygienialain 48 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
737/1995
Päätös

Hyväksytty

176) Laki munavalmistehygienialain 37 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
738/1995
Päätös

Hyväksytty

177) Laki maitohygienialain 43 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
739/1995
Päätös

Hyväksytty

178) Laki tilintarkastuslain 43 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
740/1995
Päätös

Hyväksytty

179) Laki ennakkoperintälain 61 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
741/1995
Päätös

Hyväksytty

180) Laki autoverolain 90 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
742/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki rikoslain muuttamisesta

2) Laki Suomen Hallitusmuodon 47 §:n muuttamisesta

3) Laki valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta

4) Laki tasavallan presidentin vaalista annetun lain 31 §:n muuttamisesta

5) Laki pakkokeinolain 1 luvun 9 §:n muuttamisesta

6) Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun (lain, LaVM 22/1994 vp) 2 luvun 11 a §:n muuttamisesta

7) Laki nuorista rikoksentekijöistä annetun lain 27 §:n muuttamisesta

8) Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta

9) Laki hallintomenettelylain muuttamisesta

10) Laki painovapauslain 37 §:n muuttamisesta

11) Laki Suomen lipusta annetun lain muuttamisesta

12) Laki ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain 43 §:n muuttamisesta

13) Laki asevelvollisuuslain 35 §:n muuttamisesta

14) Laki tieliikennelain 101 §:n muuttamisesta

15) Laki vaarallisten rikoksenuusijain eristämisestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

16) Laki sotilasoikeudenkäyntilain 2 §:n muuttamisesta

17) Laki ydinenergialain muuttamisesta

18) Laki säteilylain 60 ja 62 §:n muuttamisesta

19) Laki sähkölain 63 §:n muuttamisesta

20) Laki patoturvallisuuslain 12 ja 13 §:n muuttamisesta

21) Laki eräiden vedenalaisten johtojen suojelemisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

22) Laki potilasvahinkolain 13 §:n muuttamisesta

23) Laki maanpuolustukselle merkityksellisistä keksinnöistä annetun lain 8 §:n muuttamisesta

24) Laki kilpailunrajoituksista annetun lain 28 §:n muuttamisesta

25) Laki pankkitarkastusvirastosta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

26) Laki talletuspankkien toiminnasta annetun lain 62 §:n muuttamisesta

27) Laki rahoitustoimintalain 33 §:n muuttamisesta

28) Laki säästöpankkilain 135 §:n muuttamisesta

29) Laki osuuspankkilain 92 §:n muuttamisesta

30) Laki sijoitusrahastolain 70 §:n muuttamisesta

31) Laki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain 5 luvun 5 §:n muuttamisesta

32) Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

33) Laki arvopaperinvälitysliikkeistä annetun lain 34 §:n muuttamisesta

34) Laki arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain 30 §:n muuttamisesta

35) Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain 19 §:n muuttamisesta

36) Laki panttilainauslaitoksista annetun lain 37 §:n muuttamisesta

37) Laki vakuutusyhtiölain 18 luvun 6 §:n muuttamisesta

38) Laki vakuutusyhdistyslain 16 luvun 10 §:n muuttamisesta

39) Laki vakuutuskassalain 165 §:n muuttamisesta

40) Laki tuoteturvallisuuslain 18 §:n muuttamisesta

41) Laki vuoden 1985 ammatti- ja elinkeinotutkimuksesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

42) Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 33 §:n muuttamisesta

43) Laki työttömyysturvalain 36 §:n muuttamisesta

44) Laki koulutus- ja erorahastosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

45) Laki henkilöstörahastolain 61 §:n muuttamisesta

46) Laki merimieskatselmuslain 17 §:n muuttamisesta

47) Laki merimiesten palvelu- ja opintotoiminnasta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

48) Laki pienyrittäjän vuosilomarahasta annetun lain 23 §:n muuttamisesta

49) Laki maatalousyrittäjän lomituspalveluista annetun lain 41 §:n muuttamisesta

50) Laki työntekijäin eläkelain 18 §:n muuttamisesta

51) Laki eläkesäätiölain 32 §:n muuttamisesta

52) Laki merimieseläkelain 62 §:n muuttamisesta

53) Laki esitutkintalain 48 §:n muuttamisesta

54) Laki suuronnettomuuksien tutkinnasta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

55) Laki asianajajista annetun lain muuttamisesta

56) Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 82 §:n muuttamisesta

57) Laki yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain 27 §:n muuttamisesta

58) Laki tasa-arvovaltuutetusta ja tasa-arvolautakunnasta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

59) Laki henkilörekisterilain muuttamisesta

60) Laki tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta annetun lain 10 §:n muuttamisesta (korvaava laki, LaVM 22/1994 vp)

61) Laki arkistolain 26 §:n muuttamisesta

62) Laki virallisista kääntäjistä annetun lain 10 §:n muuttamisesta

63) Laki nimikirjalain 11 §:n muuttamisesta

64) Laki väestölaskentalain 7 §:n muuttamisesta

65) Laki väestökirjalain 25 §:n muuttamisesta (Laki väestötietolain 37 §:n muuttamisesta, korvaava laki LaVM 22/1994 vp)

66) Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 14 §:n muuttamisesta

67) Laki lääkärintoimen harjoittamisesta annetun lain 10 ja 24 §:n muuttamisesta

68) Laki hammaslääkärintoimen harjoittamisesta annetun lain 10 ja 24 §:n muuttamisesta

69) Laki sairaanhoitotoimen harjoittamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

70) Laki erikoissairaanhoitolain 57 §:n muuttamisesta

71) Laki yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 23 §:n muuttamisesta

72) Laki kansanterveyslain 42 §:n muuttamisesta

73) Laki kuntoutuksen asiakaspalveluyhteistyöstä annetun lain 12 §:n muuttamisesta

74) Laki kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

75) Laki kuntoutusrahalain 29 §:n muuttamisesta

76) Laki lääkelain 90 ja 97 §:n muuttamisesta

77) Laki steriloimislain 9 §:n muuttamisesta

78) Laki kastroimislain 9 §:n muuttamisesta

79) Laki raskauden keskeyttämisestä annetun lain 12 §:n muuttamisesta

80) Laki Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta annetun lain muuttamisesta

81) Laki verotuslain 124 a §:n muuttamisesta

82) Laki liikevaihtoverolain muuttamisesta (Laki arvonlisäverolain muuttamisesta, korvaava laki, LaVM 22/1994 vp)

83) Laki leimaverolain 101 b §:n muuttamisesta

84) Laki luottoverolain 28 §:n muuttamisesta

85) Laki arpajaisverolain 21 §:n muuttamisesta

86) Laki maidon ja sianlihan vientikustannusmaksusta annetun lain 21 §:n muuttamisesta

87) Laki maidon, sianlihan ja viljan vientikustannusmaksusta annetun lain 25 §:n muuttamisesta

88) Laki erikoiskasvien markkinoimismaksuista annetun lain 25 §:n muuttamisesta

89) Laki maatilatilastosta annetun lain 5 ja 7 §:n muuttamisesta

90) Laki vuoden 1990 maatalouslaskennasta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

91) Laki maataloushallinnon maatilarekisteristä annetun lain 12 §:n muuttamisesta

92) Laki eläinlääkärintoimen harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta

93) Laki tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain 18 §:n muuttamisesta

94) Laki teletoimintalain 26 a §:n muuttamisesta

95) Laki radiolain 20 ja 22 §:n muuttamisesta

96) Laki radiolaitteista annetun lain 6 §:n kumoamisesta

97) Laki Valtiontakuukeskuksesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

98) Laki yritystoiminnan aluetuesta annetun lain 33 §:n muuttamisesta

99) Laki työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

100) Laki kansaneläkelain 75 §:n muuttamisesta

101) Laki sairausvakuutuslain 67 §:n muuttamisesta

102) Laki sosiaalihuoltolain 58 §:n muuttamisesta

103) Laki lapsilisälain 19 §:n muuttamisesta

104) Laki lasten kotihoidon tuesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

105) Laki valmiuslain 51 §:n muuttamisesta

106) Laki puolustustilalain muuttamisesta

107) Laki kansainvälisestä energiaohjelmasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

108) Laki työsopimuslain 54 §:n muuttamisesta

109) Laki kotitaloustyöntekijän työsuhteesta annetun lain 33 §:n muuttamisesta

110) Laki metsä- ja uittotyöntekijäin yhteisasunnoista annetun lain 16 §:n muuttamisesta

111) Laki merimieslain 83 ja 84 §:n muuttamisesta

112) Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 16 §:n muuttamisesta

113) Laki henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 15 §:n muuttamisesta

114) Laki työaikalain muuttamisesta

115) Laki talonmiesten työaikalain muuttamisesta

116) Laki maatalouden työaikalain muuttamisesta

117) Laki kauppaliikkeiden ja toimistojen työaikalain muuttamisesta

118) Laki merityöaikalain muuttamisesta

119) Laki työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain muuttamisesta

120) Laki leipomotyölain muuttamisesta

121) Laki vuosilomalain muuttamisesta

122) Laki merimiesten vuosilomalain muuttamisesta

123) Laki työturvallisuuslain 49 ja 51 §:n muuttamisesta

124) Laki nuorten työntekijäin suojelusta annetun lain 24 §:n muuttamisesta (Laki nuorista työntekijöistä annetun lain 18 §:n muuttamisesta, korvaava laki, LaVM 22/1994 vp)

125) Laki lyijyvalkoisen ja lyijysulfaatin käytön kieltämisestä eräissä maalaustöissä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

126) Laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain muuttamisesta

127) Laki työnvälityslain 17 §:n muuttamisesta (Laki työvoimapalvelulain 21 §:n muuttamisesta, korvaava laki, LaVM 22/1994 vp)

128) Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (14 a §:n, LaVM 22/1994 vp) muuttamisesta

129) Laki valtion virkamieslain muuttamisesta (korvaava laki, LaVM 22/1994 vp)

130) Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain 16 §:n muuttamisesta

131) Laki työterveyshuoltolain 9 §:n muuttamisesta

132) Laki palvelukseen kutsutun asevelvollisen työ- tai virkasuhteen jatkumisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

133) Laki aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain 28 §:n muuttamisesta

134) Laki vesilain (poist.LaVM 22/1994 vp) muuttamisesta

135) Laki meren pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain 11 §:n muuttamisesta (Laki merensuojelulain 15 §:n muuttamisesta, korvaava laki, LaVM 22/1994 vp)

136) Laki luonnonsuojelulain 23 §:n muuttamisesta

137) Laki valaiden suojelusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

138) Laki maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

139) Laki muinaismuistolain 25 §:n muuttamisesta

140) Laki rakennussuojelulain 25 §:n muuttamisesta

141) Laki suojametsistä annetun lain 10 §:n muuttamisesta

142) Laki maa-aineslain 17 §:n muuttamisesta

143) Laki kemikaalilain muuttamisesta

144) Laki torjunta-ainelain 10 §:n muuttamisesta

145) Laki ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä annetun lain 18 §:n muuttamisesta

146) Laki terveydenhoitolain 91 §:n muuttamisesta (Laki terveydensuojelulain 54 ja 55 §:n muuttamisesta, korvaava laki, LaVM 22/1994 vp)

147) Laki ilmansuojelulain 23 §:n muuttamisesta

148) Laki meluntorjuntalain 23 §:n muuttamisesta

149) Laki jätehuoltolain muuttamisesta (Laki jätelain muuttamisesta, korvaava laki, LaVM 22/1994 vp)

150) Laki ympäristölupamenettelylain 13 §:n muuttamisesta

151) Laki rakennuslain 146 §:n muuttamisesta

152) Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta

153) Laki oikeudesta valokuvaan annetun lain muuttamisesta

154) Laki tavaramerkkilain 39 ja 43 §:n muuttamisesta

155) Laki patenttilain muuttamisesta

156) Laki mallioikeuslain muuttamisesta

157) Laki yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain muuttamisesta

158) Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 39 ja 41 §:n muuttamisesta

159) Laki kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain 33 ja 34 §:n muuttamisesta U u d e t l a i t , LaVM 22/1994 vp:

160) Laki hovioikeuslain 2 §:n muuttamisesta

161) Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 100 §:n muuttamisesta

162) Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 36 §:n muuttamisesta

163) Laki julkisista hankinnoista annetun lain 15 §:n muuttamisesta

164) Laki äitiysavustuslain 17 §:n muuttamisesta

165) Laki asumistukilain 25 a §:n muuttamisesta

166) Laki sotilasavustuslain 26 §:n muuttamisesta

167) Laki kotieläinjalostuslain 15 §:n muuttamisesta

168) Laki hevostalouslain 15 §:n muuttamisesta

169) Laki postitoimintalain 21 §:n muuttamisesta

170) Laki yritystuesta annetun lain 33 §:n muuttamisesta

171) Laki ajoneuvojen katsastustehtävien toimiluvista annetun lain 18 §:n muuttamisesta

172) Laki tilastolain 23 §:n muuttamisesta

173) Laki opintotukilain 43 §:n muuttamisesta

174) Laki kalahygienialain 37 §:n muuttamisesta

175) Laki lihahygienialain 48 §:n muuttamisesta

176) Laki munavalmistehygienialain 37 §:n muuttamisesta

177) Laki maitohygienialain 43 §:n muuttamisesta

178) Laki tilintarkastuslain 43 §:n muuttamisesta

179) Laki ennakkoperintälain 61 §:n muuttamisesta

180) Laki autoverolain 90 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

18.06.1993

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.09.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2193

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.09.1993 Pp 10.9. PTK 92/1993 2207
10.09.1993 Päättynyt PTK 93/1993 2234
Yhteiskeskustelu

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 22/1994 vp
Valmistunut

19.01.1995

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Työasiainvaliokunnan lausunto
TyVL 1/1994 vp
Valmistunut

19.04.1994

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 3 eriävää mielipidettä

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 3/1994 vp
Valmistunut

10.05.1994

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.01.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 179/1994 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.01.1995 Päättynyt PTK 183/1994 6989

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.01.1995 Keskeytynyt PTK 184/1994 6991
27.01.1995 SuV:aan PTK 185/1994 6997 13-25
03.02.1995 Päättynyt PTK 192/1994 7205 8
Päätös

Hyv. muutettuna *)

Huomautus

Lakiehdotukset 14, 25-27, 37, 38, 61, 67-69, 86-88, 98 ja 153 hylätty Jatk. 2 K 192 03.02.1995 7205 * Ks pöytäkirja

Valiokuntakäsittely

Suuri valiokunta

Mietintö

Suuren valiokunnan mietintö
SuVM 10/1994 vp
Valmistunut

01.02.1995

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.02.1995 Päättynyt PTK 193/1994 7236

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

2) VJ 67 § 2 mom 3) VJ 67 § 2 mom

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.03.1995

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., LaVM, 1

Asiasanat