Valtiopaivaasia HE 96/1995

HE 96/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle lainsäädännöksi lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanon uudistamisesta

Päätökset

1) Laki lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta

Vahvistettu

16.08.1996

Voimaantulo

01.12.1996

Säädöskokoelma
619/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

16.08.1996

Voimaantulo

01.12.1996

Säädöskokoelma
620/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki ulosottolain 1 luvun 4 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

4) Laki sosiaalihuoltolain 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.08.1996

Voimaantulo

01.12.1996

Säädöskokoelma
621/1996
Päätös

Hyväksytty

5) Laki avioliittolain 20 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.08.1996

Voimaantulo

01.12.1996

Säädöskokoelma
622/1996
Päätös

Hyväksytty

6) Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 6 luvun 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.08.1996

Voimaantulo

01.12.1996

Säädöskokoelma
623/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

7) Laki uhkasakkolain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.08.1996

Voimaantulo

01.12.1996

Säädöskokoelma
624/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta

2) Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta

3) Laki ulosottolain 1 luvun 4 §:n muuttamisesta

4) Laki sosiaalihuoltolain 17 §:n muuttamisesta

5) Laki avioliittolain 20 §:n muuttamisesta

6) Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 6 luvun 12 §:n muuttamisesta

7) Laki uhkasakkolain 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

22.09.1995

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.09.1995

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1590

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.09.1995 Päättynyt PTK 63/1995 1608

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 7/1996 vp
Valmistunut

06.06.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Lausunnot

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 1/1996 vp
Valmistunut

20.03.1996

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.06.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 81/1996 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.06.1996 Päättynyt PTK 83/1996 2348

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.06.1996 Päättynyt PTK 84/1996 2430
Päätös

Hyväksytty

Huomautus

3. lakiehdotus hylätty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.06.1996 Päättynyt PTK 91/1996 2686

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.06.1996

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., LaVM, 2