Valtiopaivaasia HE 99/2012

HE 99/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opintotukilain sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta sekä laiksi opintotuen muutoksenhakulautakunnasta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki opintotukilain muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2012

Voimaantulo

01.08.2013

Säädöskokoelma
1078/2012
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2012

Voimaantulo

01.08.2013

Säädöskokoelma
1079/2012
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki opintotuen muutoksenhakulautakunnasta

Vahvistettu

28.12.2012

Voimaantulo

01.05.2013

Säädöskokoelma
1080/2012
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki opintotukilain muuttamisesta

2. Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

3. Laki opintotuen muutoksenhakulautakunnasta

Annettu eduskunnalle

Pvm

17.09.2012

Ministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Väinölä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.09.2012

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.09.2012 Poistettu PTK 81/2012 15
19.09.2012 Poistettu PTK 82/2012 15
20.09.2012 Poistettu PTK 83/2012 16
21.09.2012 Päättynyt PTK 84/2012 16
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 7/2012 vp
Valmistunut

30.11.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta ehdottaa, että 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja 1. ja 2. lakiehdotus muutoin muuttamattomina paitsi 1. lakiehdotuksen 5 a § ja 2. lakiehdotuksen 7 § muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.12.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 121/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 5.12.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.12.2012 Päättynyt PTK 123/2012 8
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.12.2012 Poistettu PTK 125/2012 11
11.12.2012 Päättynyt PTK 126/2012 7
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.12.2012