Valtiopaivaasia K 1/2006

K 1/2006 vp

Oikeusasiamiehen erilliskertomus 2006: lapsi, perheväkivalta ja viranomaisten vastuu

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Kertomus päivätty

Pvm

31.01.2006

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

10.02.2006

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.02.2006 Päättynyt PTK 7/2006 8
Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle lakivaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 7/2006 vp
Valmistunut

26.09.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunnalla ei ole kertomuksen johdosta huomautettavaa.

Lausunnot

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 9/2006 vp
Valmistunut

23.05.2006

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 8/2006 vp
Valmistunut

26.04.2006

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.09.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 91/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 29.09.2006 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.09.2006 Keskeytetty PTK 93/2006 1
05.10.2006 Päättynyt PTK 96/2006 10
Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnön.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

13.10.2006

Kirjelmä
EK 29/2006 vp