K 3/2001 vp

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 1999

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Kertomus päivätty

Pvm

08.12.2000

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

23.03.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 32/2001 vp

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.03.2001 Päättynyt PTK 34/2001
Päätös

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

5

Valiokuntakäsittely

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 10/2001 vp
Valmistunut

08.11.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että tämä mietintö lähetetään tiedoksi hallitukselle ja Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnalle.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.11.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 130/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 15.11.2001 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.11.2001 Päättynyt PTK 133/2001
Istuntopöytäkirjan sivu

1

Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnön.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

19.11.2001

Kirjelmä
EK 28/2001 vp